Vekstbedrift

Vi er gode leverandører til næringslivet, men vår viktigste oppgave er å bistå mennesker slik at de får arbeid. Flere og flere av våre arbeidstakere er mennesker som har gode forutsetninger og et sterkt ønske om å komme i arbeid. Mange har bakgrunn og gode kvalifikasjoner for å delta i arbeidslivet, men har vært i en situasjon der de har behov for bistand til å komme videre.

SR Produkter AS er en vekstbedrift. Det betyr at vi blant annet kan tilby varig tilrettelagt arbeid for personer med uføretrygd bosatt i Rendalen og Stor-Elvdal. Hos oss kan vi tilby opplæring, og tilpasse arbeidsoppgavene slik at du får jobbe med noe du kan bli god på, og som du kan mestre tross helseplager. I tillegg til en jobb hos oss, kan det også være et springbrett ut i ordinært arbeid! Har du lyst til å bli en av oss? Vi er en herlig gjeng med masse godt humør!

All forskning viser at livskvaliteten øker når du har følelse av mestring og tilhørighet, og føler at du bidrar i samfunnet. Arbeid gir økt selvfølelse og det er veldig godt for både kropp og sjel å fylle dagene med meningsfull aktivitet! Hos oss må man ikke jobbe hver dag eller hele uka, men dette kan tilpasses dine ønsker og behov. Du beholder dine trygderettigheter og får utbetalt lønn etter gjeldende regler.

All forskning viser at livskvaliteten øker når du har følelse av mestring og tilhørighet, og føler at du bidrar i samfunnet. Arbeid gir økt selvfølelse og det er veldig godt for både kropp og sjel å fylle dagene med meningsfull aktivitet! Hos oss må man ikke jobbe hver dag eller hele uka, men dette kan tilpasses dine ønsker og behov. Du beholder dine trygderettigheter og får utbetalt lønn etter gjeldende regler.

Avdeling Åkrestrømmen i Rendalen har vedproduksjon som hovedarbeidsoppgave. Her har vi også en butikk med utsalg av varene våre. Vi har også noe transportoppdrag for ulike aktører. Det er mange ulike oppgaver knyttet til hvert produkt, og enkeltoppgaver kan tilpasses akkurat deg!

.

Vi har 1 tiltak, VTA:

Varig tilrettelagt arbeid (VTA):

Varig tilrettelagt arbeid (VTA):

Varig tilrettelagt arbeid er et jobbtilbud til deg som allerede mottar uføretrygd. Vi kan tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver innen trearbeid, vedproduksjon, praktisk arbeid, kontor og noe håndarbeid. I tillegg kan vi tilby samarbeid med eksterne bedrifter som arbeidsarenaer.

Som deltaker i VTA blir du ansatt i bedriften og vil motta lønn for utført arbeid som kommer i tillegg til den ytelsen du allerede mottar fra Nav. Du kan jobbe både heltid og deltid hos oss. Dette kan tilpasses deg. Dersom du ønsker å søke arbeid hos oss anbefaler vi deg å fylle ut ett søknadsskjema. Dette kan du få hos oss eller hos ditt lokale NAV kontor. Du må gjerne ta kontakt med oss dersom du ønsker en omvisning og mer informasjon fra oss før du søker.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon

624 60 611